Aluzen soft outdoor

cod. AO1

Aluzen soft outdoor configuration 1

Configuration example. It includes modules P64_O+P66_O+P68_O

Characteristics

Polished
MATERIAlias_A019
MATERIAlias_A011
MATERIAlias_A047
MATERIAlias_A051
Powder-coated textured finish
MATERIAlias_A081
MATERIAlias_A080
MATERIAlias_A082
MATERIAlias_A083
MATERIAlias_A084
MATERIAlias_A085
Powder-coated gloss finish
Metallic lacquer
MATERIAlias_LE05
MATERIAlias_LE06
MATERIAlias_LE08
MATERIAlias_LE10
MATERIAlias_LE12
MATERIAlias_LE13
MATERIAlias_LE19
MATERIAlias_LJ03
MATERIAlias_LJ14
MATERIAlias_LJ05
MATERIAlias_LJ11
MATERIAlias_LJ14
MATERIAlias_LJ15
MATERIAlias_LJ16
MATERIAlias_LO07
MATERIAlias_LO11
MATERIAlias_LO15
MATERIAlias_LO17
MATERIAlias_LO18
MATERIAlias_LO19
MATERIAlias_LO97
MATERIAlias_LM12
MATERIAlias_LM13
MATERIAlias_LM15
MATERIAlias_LM18
MATERIAlias_LM21
MATERIAlias_LM23
MATERIAlias_LM26
MATERIAlias_LS05
MATERIAlias_LS12
MATERIAlias_LS17
MATERIAlias_LS21
MATERIAlias_LS22
MATERIAlias_LS23
MATERIAlias_LS24
Fabric Alias Living
MATERIAlias_MP03
MATERIAlias_MP07
MATERIAlias_MP09
MATERIAlias_MP11
MATERIAlias_MP25
MATERIAlias_RM09
MATERIAlias_RM14
MATERIAlias_RM22
MATERIAlias_RM43
MATERIAlias_RM48
MATERIAlias_KN06
MATERIAlias_KN24
MATERIAlias_KN44
MATERIAlias_KN58
MATERIAlias_KN63
MATERIAlias_KN71
MATERIAlias_RT01
MATERIAlias_RT02
MATERIAlias_RT03
MATERIAlias_RT04
MATERIAlias_RT05
MATERIAlias_RT06
MATERIAlias_CV01
MATERIAlias_CV06
MATERIAlias_CV36
MATERIAlias_CV39
MATERIAlias_CV42
MATERIAlias_CV44
MATERIAlias_DA21
MATERIAlias_DA49
MATERIAlias_DA66
MATERIAlias_DA69
MATERIAlias_DA73
MATERIAlias_DA77
MATERIAlias_DM05
MATERIAlias_DM18
MATERIAlias_DM29
MATERIAlias_DM31
MATERIAlias_DM32
MATERIAlias_DM51
MATERIAlias_HG05
MATERIAlias_HG19
MATERIAlias_HG21
MATERIAlias_HG23
MATERIAlias_HG62
MATERIAlias_HG63
MATERIAlias_HE03
MATERIAlias_HE17
MATERIAlias_HE37
MATERIAlias_HE45
MATERIAlias_HE48
MATERIAlias_SC06
MATERIAlias_SC19
MATERIAlias_SC26
MATERIAlias_SC31
MATERIAlias_SC42
MATERIAlias_SC57
MATERIAlias_ST58
MATERIAlias_ST10
MATERIAlias_ST56
MATERIAlias_ST18
MATERIAlias_ST01
MATERIAlias_TW01
MATERIAlias_TW08
MATERIAlias_TW10
MATERIAlias_TW12
MATERIAlias_TW14
MATERIAlias_TW15
Leather Pelle Frau®
Leather Penelope Oggi®